Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uczennice i uczniów prosimy o sprawdzenie wykazu podręczników na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zawiadamia, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się w poniedziałek 5 lipca w gabinecie wicedyrektora wg następującego harmonogramu:

godz. 10:00 - klasa III A

godz. 10:20 - klasa III B

godz. 10:40 - klasa III C

godz. 11:00 - klasa III D

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Absolwenci utrzymują min. 1,5 odstęp, wchodząc do szkoły dezynfekują ręce, przez cały czas przebywania w budynku mają założone maseczki.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja, wychowawczynie i wychowawca