Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zawiadamia, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się w piątek 7 lipca w gabinecie wicedyrektora wg następującego harmonogramu:

godz. 10:00 - klasa IV A

godz. 10:30 - klasa IV B

godz. 11:00 - absolwenci

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja, wychowawczyni i wychowawca