Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uczennice i uczniów prosimy o sprawdzenie wykazu podręczników na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zawiadamia, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 25. czerwca

wg następującego porządku:

godz.8:00 - uczennice i uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem - spotkanie w auli szkoły

godz. 9:00 - spotkanie klas z wychowawczyniami i wychowawcami w salach

kl. 1A - sala 213

kl. IB - sala 115

kl. 1C - sala 114

kl. 2A3 - sala 215

kl. 2B3 - sala 212

kl. 2C3 - sala P1

kl. 2A4 - sala 104

kl. 2B4 - sala 111

 

Przypominamy, że warunkiem uzyskania świadectwa w tym terminie jest pełne rozliczenie się z biblioteką.

 

Serdecznie zaprasza dyrekcja i nauczyciele

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Górze