Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze, Aleksandra Monkiewicz i Maria Pona zdobyły 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie odbywającym się w ramach XXVII edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Ich autorska praca w kategorii literackiej pt. „Nie domykaj drzwi za sobą” uzyskała bardzo wysokie oceny i z tego względu dziewczęta zostały zaproszone wraz z pięcioma najlepszymi ekipami z całego kraju na spotkanie z Marszałek Sejmu panią Elżbietą Witek. W części oficjalnej wizyty w gmachu Sejmu RP zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. W spotkaniu uczestniczyła również szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.


– „Spotykamy się w nietypowych warunkach. Przez tyle lat Sejm Dzieci i Młodzieży odbywał się w Sali Plenarnej. Nie ma nic lepszego niż bezpośredni kontakt. Niestety przez pandemię wszystko się pokomplikowało. Uczenie się oraz konkursy odbywają się online – powiedziała podczas rozmowy z laureatami Marszałek Sejmu. W dalszej części odbyła się swobodna dyskusja , w trakcie której uczniowie-laureaci opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach oraz planach na przyszłość. Na upamiętnienie tego wydarzenia na zakończenie spotkania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcia laureatów z panią Marszałek i szefem Kancelarii Sejmu. Na zakończenie odbył się uroczysty obiad w restauracji sejmowej. Fragmenty spotkania u pani Marszałek zostały zarejestrowane i wyemitowane w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP 1 w środę 2 czerwca.
Tegoroczna XXVII edycja SDiM miała specjalny charakter i zmienioną formułę ze względu na pandemię COVID-19. Uczniowie zaproszeni zostali do internetowej edycji konkursu, realizując zadanie pt. „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”. Temat nawiązywał do uchwały Sejmu ustanawiającej kardynała Stefana Wyszyńskiego jednym z patronów 2021 roku i zachęcał młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk. Uczestnicy mogli złożyć jedną pracę konkursową w każdej z trzech kategorii: plastycznej, pisemnej oraz multimedialnej.
7 czerwca dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze pani Magdalena Mielczarek zaprosiła Aleksandrę i Marię, czyli obydwie laureatki XXVII edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży na oficjalne spotkanie. W trakcie wizyty pani dyrektor pogratulowała dziewczętom zdobycia tak wysokiej lokaty w konkursie oraz wysłuchała relacji z pobytu w Warszawie, a przede wszystkim w Sejmie RP i u Marszałka Sejmu pani Elżbiety Witek. W spotkaniu wziął również udział pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS, opiekun obydwu laureatek. Bardzo wysoka lokata uzyskana w konkursie oraz możliwość pobytu w Sejmie i wizyta u pani Marszałek wywarła na obydwu uczennicach górowskiego liceum bardzo duże wrażenie. Szczególną uwagę zwrociły na przyjazną atmosfere panującą w trakcie spotkania w gmachu Sejmu RP.
Główny organizator konkursu czyli Kancelaria Sejmu przygotowała dla laureatów wiele atrakcji, dzięki czemu Aleksandra i Maria zwiedziły warszawską Starówkę i Zamek Królewski. Na Krakowskim Przedmieściu złożyły hołd pod pomnikiem „Prymasa Tysiąclecia” i Adama Mickiewicza, patrona Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Następnie z wraz pracownikami Kancelarii Sejmu odbyły wycieczkę po gmachu Sejmu, a wraz z panią Elżbietą Witek przeszły do sali obrad plenarnych, gdzie mogły zapoznać się organizacją posiedzeń sejmowych i dodatkowo zasiąść w fotelu Marszałka i w ławach poselskich.
W tym miejscu obydwie laureatki chciały też bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom za udzieloną pomoc merytoryczną i cenne wskazówki w trakcie tworzenia pracy konkursowej, za zorganizowanie podróży oraz opiekę  w trakcie pobytu w Warszawie.

 

Informacja o laureatach na stronie Kuratorium Oświaty