Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

Aleksandra Monkiewicz i Maria Pona, uczennice kl. IIc3 Liceum Ogólnokształcącego w Górze wezmą udział 2 czerwca br. w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu RP panią Elżbietą Witek.


Wizyta u pani Marszałek ma związek z tegoroczną XXVII już sesją Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ze względów epidemicznych nie odbędzie się debata młodzieży w gmachu Sejmu RP.

Zgodnie z regulaminem, na podstawie postępowania konkursowego, dnia 1 czerwca zostanie wytypowanych 460 najlepszych uczniów (230 dwuosobowych zespołów) z terenu całego kraju. Z kolei 10 najlepszych laureatów, którzy zajmą od I do V miejsca spotka się z Marszałkiem Sejmu i otrzyma główne nagrody konkursu.
Aleksandra i Maria wystąpiły w kategorii literackiej i przygotowały pracę pisemną związaną z tematem tegorocznej debaty czyli postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praca pt. „Nie domykaj drzwi za sobą” uzyskała wysokie noty jury i została nominowana do 5 głównych nagród. A jakie ostatecznie zajmą miejsca uczennice górowskiego liceum dowiemy się w trakcie spotkania z panią Marszałek w Kancelarii Sejmu. Do udziału w sesji SDiM zachęcił, oraz niezbędnego wsparcia merytorycznego i źródłowego dostarczył obydwu laureatkom pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WoS w Liceum Ogólnokształcącym w Górze. Natomiast wskazówek dotyczących ostatecznego kształtu literackiego udzielił uczennicom pan Maciej Kostyk, nauczyciel języka polskiego i jednocześnie wychowawca klasy IIc3.
Na spotkaniu górowskie licealistki w Warszawie będą reprezentantkami szkoły noszącej imię Wielkiego Wieszcza i jednocześnie województwa dolnośląskiego.
Na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jednym z patronów 2021 roku został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński. Temat tegorocznej, specjalnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży zachęcił młodych ludzi, do przyjrzenia się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk. W tym roku uczestnicy zrealizują zadanie rekrutacyjne na temat: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?
Do udziału w konkursie zostały zaproszone dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły w wieku 13 – 18 lat. Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Dodatkowo, intencją jego organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego. W historii SDiM poruszano takie zagadnienia jak m.in.: prawa dziecka, globalizacja, ekologia, szkoła, samorząd uczniowski, wolontariat oraz wybory parlamentarne. Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.