Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

W dniach 31 maja – 1 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja Beyond Language 2021.

W ciągu tych dwóch dni wystąpi duże gronie prelegentów z kraju i ze świata, a wśród nich pani Agata Figiel, nauczycielka języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Górze

Beyond Languge to kulturoznawcza konferencja skupiająca młodych badaczy różnorodnych języków i kultur.

Organizatorzy chcą wskazać m.in. na potrzebę badań i opisu mniejszości językowych, zagrożonych i ginących języków, literatur i kultur, małych języków, pidżynów i kreoli, a także zawężenia zakresu badań praktyk kulturowych wykonywanych za pośrednictwem języka i studiów z zakresu lingwistyki kontaktowej i lingwistyki antropologicznej.
Konferencja w tym roku będzie przeprowadzona on-line. Pani Agata Figiel wygłosi referat pt. „The Ministry of Silly Walks: Political Colours of Humour”. Dodatkowo będzie czuwać nad sprawnym przebiegiem konferencji od strony technicznej.
Organizatorami tegorocznej konferencji naukowej Beyond Language 2021 są:
Uniwersytet Wrocławski (Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filozofii), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Katedra Lingwistyki Komputerowej), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Università degli Studi di Roma „La Sapienza” oraz University of Bucharest (Faculty of Journalism and Communication Studies).
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San Diego.
Prace prelegentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Academic Journal of Modern Philology (ajmp.uni.wroc.pl/).