Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

„Moje życie to tylko kiepski szkic,
a ołówek, którym jest tworzony,
dzielą ze sobą mama i tata.
Czy w takim razie naprawdę warto żyć,
kiedy jest się zaledwie
niewyraźnymi liniami na papierze?”
Dawid Hałajda

Dawid Hałajda, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Górze ma na swoim koncie pierwsze poważne literackie debiuty. Już w trakcie nauki w liceum noszącego imię Wielkiego Wieszcza w klasie o profilu prawno-językowym rozwijał swoje humanistyczne zainteresowania. Dzięki temu został laureatem Wojewódzkiego Konkursu „Wędrówki szlakiem wartości 2017 ” oraz XII Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”.


Wykazywał też ogromne zamiłowanie języków obcych a w szczególności do języka niemieckiego.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury wyjechał do Niemiec gdzie w partnerskim mieście Herzberg am Harz zdobył wykształcenie zawodowe na kierunku logistycznym, pracując również w centrum logistycznym. Na swoim blogu ten niezwykle istotny okres w życiu wspomina w następujący sposób: „27 lipca [1997 r.] postawiłem stopę na wówczas obcej dla mnie ziemi, znanej jedynie z wymiany międzynarodowej z tamtejszym gimnazjum. To właśnie tamta wymiana zakorzeniła we mnie chęć wyprowadzki na zachód Europy”.
W 2020 roku opublikował pierwsze opowiadanie w Google Books pt. „Czy ty jesteś normalny?”, które przeczytało do tej pory blisko 2500 osób. Udany debiut zainspirował go do napisania kolejnego opowiadania i powieści.
22 kwietnia br. swoją premierę miała opowieść o nazwie „Pragnę moich łez z powrotem”, a we wrześniu zostanie wydana drukiem jego pierwsza powieść pt. „Diamentowy Cierń”. Obie historie rozpoczną pierwszy cykl The Orbis Universe. „Ja i mój zespół daliśmy z siebie wszystko, a pierwszy tom trylogii „Diamentowy Cierń” zostanie wydany w wersji papierowej we wrześniu 2021 roku i czy przyniesie sukces czy też porażkę - jedno jest pewne, że przygoda z jej napisaniem i samodzielnym wydaniem warta jest zapamiętania i każdego zachodu.” - pisze o swoim „pełnoprawnym” literackim debiucie.