Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

9 maja przypada Dzień Europy, jest to dzień, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.

Tego dnia przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman - ówczesny francuski minister spraw zagranicznych - zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.
Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej, najpierw doprowadził do podpisania traktatu paryskiego, następnie w konsekwencji doprowadził do zawiązania się Unii Europejskiej.
Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu.

Unia Europejska to 70 lat pokoju, dobrobytu, skuteczności działań, współpracy i dążenia do tego, że "wszyscy ludzie będą braćmi". To instytucja wartości, demokracji i praworządności. To szansa na rozwój, edukację, swobodne przekraczanie granic.
Dziś, kiedy świat pogrążony jest w pandemii, być może bardziej niż kiedykolwiek ludzkość potrzebuje jedności i współpracy. My Polacy, od 17. lat pełnoprawni członkowie Unii Europejskiej, pamiętając drogę jaką musieliśmy przemierzyć by zająć należne nam miejsce w europejskiej rodzinie, rozumiejąc zadania jakie przed nami stoją mamy zatem wiele powodów do świętowania.

 

Informacje i zdjęcie zaczerpnięto z różnych stron internetowych