Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

30 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, w reżimie sanitarnym, uczniowie klas trzecich w uroczystych nastrojach podsumowali swoje kilkuletnie wysiłki edukacyjne, odbierając zasłużone świadectwa, dyplomy, nagrody i podziękowania.

 

„Tak niedawno żeśmy się spotkali
a już pożegnania nadszedł czas
tyleśmy ze sobą przeżywali
a dziś już wspomnienia łącza nas”

Słowa popularnej piosenki harcerskiej idealnie wpasują się w klimat dnia zakończenia roku szkolnego uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Po trzech latach wytężonej pracy obfitujących w w wiele różnych zdarzeń, przyszło młodzieży pożegnać mury ukochanej szkoły. To wyjątkowy dzień i nawet specyfika sytuacji związana z pandemią koronowirusa nie powstrzymała tegorocznych maturzystów przed nostalgią i dumą wynikającą z pożegnania swoich kolegów, koleżanek i nauczycieli.
Zakończenie roku to doskonała możliwość podsumowania całego 3-letniego cyklu pracy uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzyskane przez młodzież wyniki w nauce. Warto również podkreślić, że wielu uczniów brało w tym czasie udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, nie tylko na szczeblu szkolnym, ale również okręgowym, czy ogólnopolskim, reprezentując szkołę na zewnątrz i osiągając spore sukcesy.
Najwyższe średnie ocen w całym cyklu nauki uzyskało troje uczniów: Alex Kalinowski kl.IIIa – 5,67, Maria Gezela kl.IIIb – 5,61 i Patryk Małachowski kl.III a – 5,50. Za uzyskanie tak imponujących wyników otrzymali oni nagrodę Starosty Górowskiego.
14 uczniów uzyskało średnią ocen 5,00 i więcej za co otrzymało nagrody dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Nagrodzeni zostali: Patryk Czopek – 5,37, Patryk Trojak – 5,29, Aleksandra Giezek – 5, 20, Klaudiusz Zieliński – 5,18, Patryk Jurkiewicz – 5,15, Wiktor Iwasików – 5,13, Zuzanna Jadach – 5,06, Oliwia Ślusarczyk – 5,06, Mateusz Walencki – 5,06, Julia Augustyniak – 5,05, Adrian Kleparski – 5,05, Hubert Krzywiec – 5,00, Paweł Lis – 5,00, Bartosz Zielony – 5,00.
Dodatkowo dwoje uczniów, Wiktor Iwasików i Izabela Onochowska, zostało wyróżnionych nagrodami dyrektora szkoły za 100% frekwencję.
Świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Górze poszczególnym uczniom wręczyli dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mirosław Wesołowski oraz wychowawcy poszczególnych klas trzecich: pani Agata Figiel, pani Małgorzata Kauch, pani Irena Dziamarska i pan Radomir Miłaszewicz.
Nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostały przyznane uczniom za działalność w kołach zainteresowań, Samorządzie Uczniowskim, szkolnym wolontariacie oraz za udział w zawodach sportowych.
Warto pamiętać, że sukcesy uczniów, uczennic są zasługą rodziców, którzy wspierali swoje dzieci przez cały czas nauki, zachęcając je do wysiłku i pracy, angażowali się w życie szkoły oraz służyli bezinteresowną pomocą i okazywali placówce na każdym kroku życzliwość. Za swoje wsparcie otrzymali oni listy gratulacyjne.
Wyrazy uznania należą się również Staroście Górowskiemu pani Annie Kolibek i Zarządowi Powiatu za pomoc w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, za wsparcie finansowe, nieocenioną pomoc i życzliwość.
Tegorocznym maturzystom składamy najszczersze życzenia, a przede wszystkim siły i optymizmu na dalsze działania, dużo satysfakcji z podejmowanych decyzji, odporności na zawirowania.