Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Znamy już wyniki finału XII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka (kategoria: recytacja), który odbył w Turku (woj. wielkopolskie).
I miejsce zdobyła Maja Oporowicz, III miejsce uzyskał Kamil Błażejewski, a wyróżnienie otrzymał Xaver Tabaka.

Konkurs powstał z inicjatywy Macieja Koniecznego, przewodniczącego Rady Oddziału „Civitas Christiana”, a jego głównym celem jest przede wszystkim propagowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka - poety, krytyka literackiego, publicysty, żołnierza poległego w Powstaniu Warszawskim.


To był wyjątkowy finał, ponieważ z powodu pandemii Komisja Artystyczna pracowała zdalnie, oceniając nadesłane przez finalistów nagrania.
Co roku w międzynarodowym przedsięwzięciu, podzielonym na trzy kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską, bierze udział kilkaset osób. Są to nie tylko młodzi ludzie z Polski i innych krajów europejskich, ale także z innych kontynentów. W dotychczasowych edycjach konkursu zacne grono Jury zasilali profesorowie Łódzkiej Szkoły Filmowej i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tegorocznym - XII finale Międzynarodowego Konkursu Artystycznego patronat honorowy sprawowali między innymi Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Robert Gaweł, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski.
Ogromną wrażliwością, talentem oraz dojrzałością w interpretacji niezwykle trudnej poezji Włodzimierza Pietrzaka, wykazali się aktorzy teatru "Adamus", którzy od kilku lat zajmują czołowe miejsca w tym prestiżowym wydarzeniu artystycznym. Uzdolnionych uczniów do zmagań konkursowych przygotował nauczyciel języka polskiego w górowskim liceum - pan Maciej Kostyk.