Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

W związku z realizacją w naszej szkole projektu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak 2021”

ogłoszonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, dnia 25 i 30 marca 2021r, klasy pierwsze i drugie naszego liceum wzięły udział w spotkaniach on – line z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Tomaszem Wadasem.

Celem programu jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tego roczna edycja programu kładzie nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej.
Inspektor przedstawił młodzieży regulacje prawne dotyczące przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych. Wyraźnie zaznaczył co to są dane osobowe, co może być danymi osobowymi oraz jakie można ponieść konsekwencje publikując dane osobowe: „ za dane osobowe uważa się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.
Inspektor zwrócił uwagę na konieczność tworzenia haseł z jak największą liczbą znaków, trudnych do rozszyfrowania przez hakerów. Poruszył również ważne kwestie dot. zagrożeń wynikających z publikacji danych osobowych, bezprawne jej udostępnianie i przedstawił jednostki , które są uprawione do udostępniania danych osobowych. Spotkania zakończyły się serią pytań, na które Pan Tomasz szczegółowo, jasno i zrozumiale odpowiadał.

Dziękujemy za spotkanie.

rodo