Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Polskie Powstania Narodowe” rozstrzygnięty

16 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Historycznego „Polskie Powstania Narodowe”.

Do rywalizacji o główne nagrody przystąpiło 28 uczniów szkół powiatu górowskiego wyłonionych na podstawie przeprowadzonych wcześniej eliminacji szkolnych. Organizatorem konkursu jest, podobnie jak w ubiegłych latach, Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

Zgodnie z regulaminem dzieci i młodzież reprezentowali swoje szkoły w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie szkół podstawowych klas 4-6, szkół podstawowych klas 7-8 szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z kilkunastu pytań zamkniętych i otwartych obejmujących zagadnienia związane z tegoroczną tematyką konkursu.  Zgodnie z regulaminem tytuł laureata może uzyskać uczeń, który uzyska minimum 70% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

W kategorii szkół ponadpodstawowych w finale powiatowym uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze Jacek Kmiotek i Igor Dolatowski z kl. Ia oraz Oskar Iwanowski z kl. IIIb. Opiekunami uczniów byli nauczyciele historii pani Gabriela Mielcarek i pan Tomasz Woźniczka.