Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Próbna Matura z to skuteczny sposób sprawdzenia poziomu wiedzy przed egzaminem majowym, który ma na celu pomoc w przygotowaniach aby, kiedy przyjdzie czas, móc z sukcesem zmierzyć się z wyzwaniem.

W tym roku próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przebiegały we wszystkich szkołach na terenie całego kraju stacjonarnie, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze wszyscy tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów próbnych.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, w środę rano od godz. 9:00 zorganizowano próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Uczniowie otrzymali 2  arkusze próbnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W pierwszym z nich znajdował się test diagnostyczny zawierający dwanaście zadań z analizy tekstu, znajomości struktur gramatycznych i historii literatury. W drugim, zadaniem maturzystów było także napisanie wypracowania. Do wyboru mieli teksty Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Bolesława Leśmiana.

Pierwszy temat to analiza fragmentu „Pana Tadeusza”, w którym Jacek Soplica opowiada o swojej młodości. Uczniowie na podstawie części tekstu, jak i całej książki mieli odpowiedzieć na pytanie, jak wybory człowieka wpływają na jego życie.

Drugi temat to pytanie o sztukę i to, jak wpływa na nasze życie, na podstawie fragmentu „Ludzi Bezdomnych” autorstwa Stefana Żeromskiego.

Ostatnie zadanie do wyboru to interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana „Z lat dziecięcych”.

W pierwszej części - testującej wiedzę polonistyczną - uczniowie musieli „wyłowić” kluczowe informacje z tekstu Walerego Pisarka pt. „Sztuka słuchania” i odpowiedzieć na pytania dotyczące „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Lalki” Bolesława Prusa.

Próbna matura potrwa do połowy marca i w kolejnych dniach odbędą następujące egzaminy:

4 marca - rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym,

5 marca - rano egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym,

8 marca - rano egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

9 marca - rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

10 marca - rano egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i języka niemieckiego.

11 marca - rano egzamin z biologii, a po południu z informatyki,

12 marca - rano egzamin z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie,

15 marca - rano egzamin z historii, a po południu z fizyki,

16 marca - rano egzamin z geografii.

Wyniki egzaminów próbnych zostaną omówione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z maturzystami.