Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Drzwi otwarte 21 kwietnia. Serdecznie zapraszamy

„Kochaj Polskę

i miej Jej dobro na uwadze,

zawsze”

ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”

 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych wszystkich, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę.

W całym kraju tego dnia odbywa się szereg uroczystości upamiętniających ofiary stalinowskiego terroru oraz „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych Bohaterów” walczących o wolną Polskę. Jednak w 2021 roku ze względu na stan epidemiczny w kraju obchody święta „Żołnierzy Wyklętych” przybrały nieco inną formę.

Mianem „żołnierzy wyklętych” lub inaczej „niezłomnych” określa się członków oddziałów, które po zakończeniu II wojny światowej wchodziły w skład antykomunistycznego podziemia. Żołnierze wyklęci nie godzili się na porządek ustanowiony w Polsce w wyniku zakończenia II wojny światowej, za co przez długie lata ścigani byli przez władze komunistyczne. Wielu z nich zostało skazanych na karę śmierci lub długoletnie więzienie. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa bezwzględnie zwalczał wszelkie przejawy antykomunistycznego oporu. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpowszechniano nieprawdziwy wizerunek żołnierzy z organizacji podziemnych i przemilczano patriotyczną postawę części oddziałów. Pamięć o uczestnikach podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1956 doczekała się ustanowienia w 2011 roku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzony jest on w dniu 1 marca – w rocznicę wykonania wyroku śmierci na ostatnich dowódcach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze od 10 lat uczniowie i nauczyciele realizują szereg inicjatyw by uczcić pamięć niezłomnych bohaterów walk o wolną Polskę. Również w tym roku mimo reżimu sanitarnego udało się przeprowadzić szereg zajęć on-line z młodzieżą poświęconych żołnierzom podziemia niepodległościowego.

Uczniowie LO w Górze mieli możliwość obejrzeć koncert „Młodzi Niezłomnym”. Spektakl był dobrym wprowadzeniem do zajęć poświęconych tematyce podziemia niepodległościowego. Koncert  miał oficjalną premierę 26 lutego na antenie TVP. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok. Koncert „Młodzi Niezłomnym” był jedną, ale nie jedyną z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Następnie odbyło się szereg spotkań z młodzieżą na których nauczyciele historii przybliżyli sylwetki znanych postaci podziemia antykomunistycznego m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Mariana Biernaciaka ps. „Orlik”, ppłk Anatola Radziwonika ps. „Olech”, Stanisława Kasznicy, Stanisława Mieszkowskiego, Stefana Nowaczka ps. „Wilk”, ppłk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i ostatniego „żołnierza podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Na koniec zachęcili do obejrzenia dnia 1 marca cyklu programów „Niezłomni” oraz spektaklu na TVP 1 „Melduję tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki” (godz. 21:00) czy też filmu „Generał Nil” TVP Kultura godz. (20:00).

Tego dnia delegacja uczniów i nauczycieli LO w Górze pod przewodnictwem dyrektora LO w Górze pani Magdaleny Mielczarek złożyła wiązankę kwiatów na grobie Władysławy Świętorzeckiej, łączniczki Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, działaczki podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej na ziemi górowskiej w konspiracyjnej organizacji "Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa".

Pamiętajmy o tych co nie złożyli broni i walczyli o wolną i w pełni suwerenną Polskę!