Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Drzwi otwarte 21 kwietnia. Serdecznie zapraszamy

W dniach 24-26 lutego 2021 roku uczniowie klas: II a 4 i II b 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze uczestniczyli w warsztatach on-line w ramach zajęć dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu

-aktualnej polityki Komisji Europejskiej w zakresie ekologii. Warsztaty przeprowadziła Fundacja na Rzecz  Studiów Europejskich z Wrocławia na zlecenie regionalnego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Praktyczną część 90-minutowych warsztatów ekologicznych on-line w 2 grupach uczniów przeprowadziły: Anna Cwynar i Monika Glińska z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy z nauczycielem geografii Bogusławem Sitnikiem. I część warsztatów miała temat: Zmiany klimatu i neutralność klimatyczna. W ramach zajęć uczestnicy warsztatu wypełniali i analizowali wyniki ankiety „Mój ślad węglowy”, zapoznali się z celami Europejskiego Zielonego Ładu, a na podsumowaniu zajęć uczestniczyli w „Quizie ekologiczno-klimatycznym”. II część warsztatów na temat „Zrównoważona mobilność, a moja codzienność” obejmowała: wykonanie „chmury skojarzeń” na temat zrównoważonej mobilności, dyskusję o wynikach i wskazanie środków transportu, którymi najczęściej się poruszamy, udział uczestników w „Quizie o transporcie”. W podsumowaniu i dyskusji uczniowie głośno deklarowali chęć częstego poruszania się na pieszo i używania roweru zamiast samochodu. Łącznie w 2-częściowych warsztatach ekologicznych uczestniczyło 48 uczniów górowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia były bardzo interesujące, stanowiły ciekawe uzupełnienie treści nauczania z ekologii, pozwoliły zapoznać się z celami Europejskiego Zielonego Ładu. W podsumowaniu warsztatów warto podziękować za owocną współpracę osobom prowadzącym i uczestnikom zajęć. Pierwszy kontakt uczniów Liceum z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich był bardzo wartościowy i rokujący dalszą współpracę.