Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

21 czerwca, był ostatnim dniem nauki w roku szkolnym 2023/24. Po 10 miesiącach zakończył się całoroczny cykl działań dydaktycznych i wychowawczych, Był to rok niewątpliwie pracowity, pełen wyzwań i wyrzeczeń. Dzisiejsze uroczystości były więc okazją do podsumowania całorocznej pracy uczniów i ich osiągnięć.


W Liceum Ogólnokształcącym w Górze okolicznościowa akademia rozpoczęła się w auli szkoły o godz. 9:00. Na zaproszenie dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, w tym wyjątkowym dniu, uczniom i nauczycielom LO w Górze towarzyszyło wielu szacownych gości: w imieniu Starosty Górowskiego pana Kazimierza Boguckiego członek Zarządu Powiatu pan Michał Krochta, przewodnicząca Rady Powiatu Górowskiego pani Urszula Szmydyńska, sekretarz Powiatu Górowskiego pan Piotr Wołowicz, w imieniu Komendanta Powiatowej Policji w Górze komisarz Ariel Bujak, st .kpt Rafał Kaczmarek, w imieniu dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego konsultant edukacji artystycznej pani Grażyna Onichimowska.


Niezwykle gorąco dyrektor szkoły powitała również kadrę pedagogiczną , nauczycieli emerytowanych, pracowników administracji i obsługi, rodziców, a przede wszystkim po raz ostatni w tym roku szkolnym, głównych bohaterów tej uroczystości czyli młodzież klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego w Górze.
Po wprowadzeniu sztandaru, wciągnięciu flagi i wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego, okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek. Na początku swojego wystąpienia podziękowała za całoroczny trud pracy wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz młodzieży jak również ich rodzicom czy opiekunom prawnym.
W imieniu Starosty Górowskiego życzenia udanego wakacyjnego wypoczynku złożył sekretarz Powiatu Górowskiego pan Piotr Wołowicz.
Zakończenie roku to doskonała możliwość podsumowania całego roku pracy szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzyskane przez młodzież wyników w nauce. Warto również podkreślić, że wielu uczniów reprezentowało szkołę na zewnątrz biorąc udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, na szczeblu powiatowym, okręgowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, osiągając spore sukcesy. Lista ich osiągnięć była naprawdę imponująca, że nie sposób jest je wszystkie wymienić. Uczniowie liceum w kończącym się roku szkolnym zdobyli wiele laurów w konkursach humanistycznych, historycznych, informatycznych, przyrodniczych i ekonomicznych, językowych oraz zawodach sportowych startując w różnorodnych dyscyplinach. Jak w każdym roku szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze realizowane są liczne projekty i inicjatywy umożliwiające pogłębienie oraz rozwój wiedzy oraz umiejętności. Szeroki zakres tematyczny przedsięwzięć, a także szeroki wachlarz propozycji współpracy – w tym szkolnej, lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – zapewniają stałe dokształcanie się i kontakty z instytucjami czy organizacjami, w tym współpraca patronacka z Uniwersytetem Wrocławskim, Wojskową Akademią Techniczną w w Warszawie oraz Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.. Jest to niewątpliwie efekt ogromnej pracy i wysiłku jaki wkładali nauczyciele w rozwój intelektualny i psychofizyczny oraz aktywność społeczną i fizyczną swoich uczniów.
W celu podniesienia poziomu kształcenia realizowane były już drugi rok innowacje pedagogiczne: „Służba policyjna nasz sposób na poznanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa” w klasach IIIc, IId, IIc i Ic oraz „Zabezpieczenie przeciwpożarowe z elementami szkolenia mundurowego” w klasach IIIb i IId. Duże słowa uznania i podziękowania za realizację zajęć specjalistycznych należą się pani Komisarz Powiatowej Policji w Górze Agnieszce Połczyk, starszemu kapitanowi panu Rafałowi Kaczmarkowi i młodszemu aspirantowi panu Arturowi Sawczyszynowi i Komisarzowi panu Arielowi Bujakowi.
W ramach programu Naukowe Czwartki odbywały się cotygodniowe dodatkowe zajęcia z matematyki skierowane wyłącznie do maturzystów. Wielu nauczycielom udało się skutecznie zachęcić uczniów do dodatkowej pracy i udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz zawodach sportowych. Powyższe działania i nabyte doświadczenia powinny pozytywnie owocować w 4-letnim cyklu nauczania i w kolejnych etapach konkursowych i olimpijskich zmaganiach. Lista osiągnięć uczniów LO jest niezwykle imponująca i niewątpliwie trudno je wszystkie wymienić. Ale niezmiernie cieszą sukcesy odniesione w konkursach i olimpiadach historycznych, humanistycznych, językowych, artystycznych, przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, matematycznych i informatycznych oraz zawodach sportowych. Jako szkoła uczestniczyliśmy w realizacji wielu projektów edukacyjnych i społecznych. W ramach Patronatu Naukowego pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne zarówno w budynku szkoły, jak i w laboratoriach i salach wykładowych Uniwersytetu.
W bieżącym roku szkolnym do klasyfikacji końcoworocznej przystąpiło 409 uczniów liceum. Do klas programowo wyższych promocję uzyskało 385 uczniów. Niestety nie wszystkim udało się uzyskać promocję do następnej klasy, nie mniej jednak mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2023/24 uzyskały następujące klasy: I miejsce: kl. 1a – 4,29, II miejsce: kl. 3a – 4,19, III miejsce: kl.2b – 3,99. Najwyższą frekwencję w szkole uzyskała klasa 1a 91,24%, a 2 uczennice tj. Zuzanna Butkiewicz i Zuzanna Morawiecka nie opuściły ani jednego dnia nauki w szkole, co oznacza, że uzyskały imponujący wynik 100% frekwencji. Nagrody za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali: Jagoda Janiś – średnia ocen 5,69, Mikołaj Kapitaniec – 5,58 i Agata Gawda – 5,50. Jagoda została też nominowana jest do nagrody prestiżowej Stypendium Prezesa Rady Ministrów, aby otrzymać taką nagrodę należy uzyskać najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymać świadectwo z wyróżnieniem i wykazywać się szeroką gamą uzdolnień.
Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymało 46 uczniów. A byli to: 1A - Janis Jagoda 5,69, Niżałowska Anna 5,43, Gołębiowska Małgorzata 5,27, Bukowska Lena 5,13, Zahaina Maria 5,07, Kędzierski Filip 5,06; 1B - Skotarek Olga 4,87, Posypanko Julia 4,80, Zmuda Maja 4,75; IC - Ochnia Jakub 4,78; 1D - Buchar Karol 4,88; 1F - Morawiecka Zuzanna 5,44, Ratajczak Grzegorz 4,93; 2A – Felski Marcin 5,00; 2B - Berus Róża 5,38, Uba Zuzanna 5,38, Butkiewicz Zuzanna 5,36, Zielniewski Konrad 4,92, Plewka Oliwia 4,85, Karwan Maciej 4,79, Wawrzynowicz Nancy 4,77, 2F - Lena Panek 5,08,Natalia Brojek 5,00, Hanna Kutzman 4,92, Joanna Paterek 4,92, Filip Siekanowicz 4,79; 3A - Mikołaj Kapitaniec 5,58, Agata Gawda 5,50, Martyna Turowska 5,25, Patryk Jankiewicz 5,17, Jakub Cielon 5,08, Mikołaj Hołownia 5,08, Rydełkiewicz Klaudia 5,08; 3B - Aleksandra Lesiuk 5,08, Patrycja Toruńska 5,00, Joanna Sumara 4,92, Julia Cymbalista 4,83; 3C - Anastazja Bachuryńska 4,79, 3D - Patryk Janasik 5,15, Weronika Skoczylas 5,00, Wiktoria Cieplik 4,86, 3E - Karolina Gawda 5,25, Bartosz Michalewicz 5,09, Michał Krzyżanowski 5,00, Jakub Zbroiński 5,00, Zofia Pietrucha 4,82.
Gratulacje i podziękowania za pomoc w wychowanie dzieci, które niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławili imię szkoły i przydawały dumy pedagogom, otrzymali z rąk dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, rodzice nagrodzonych licealistów. Słowa podziękowania skierowała również pod adresem wychowawców poszczególnych klas za trud i poświęcony czas włożony w dydaktykę, zaangażowanie w realizacji licznych wspaniałych działań na rzecz klasy i szkoły.
Również w tym roku szkolnym dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek przyznała Nagrody Dyrektora Szkoły uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce, czyli dla osób ze średnią 5,00 i więcej. Ogółem taki wynik uzyskało i dzięki temu nagrody z rąk dyrektora szkoły otrzymało 28 uczniów.
Wyróżnienie otrzymali uczniowie za sukcesy w różnorodnych konkursach i projektach dydaktycznych oraz za działalność w kole dziennikarskim, wokalnym „Postscriptum” i sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym. W tym miejscu należy również wspomnieć, że dzień wcześniej nagrody Burmistrza Góry za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali następujący uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze: Jan Wróbel – za zajęcie II miejsca w grze podwójnej chłopców U19 Mistrzostw Dolnego Śląska w Badmintonie; Adam Wróbel – za zajęcie II miejsca w grze podwójnej chłopców U19 Mistrzostw Dolnego Śląska w Badmintonie; Julia Michalec – za zajęcie II miejsca w grze pojedynczej dziewcząt U17 Mistrzostw Dolnego Śląska w Badmintonie; Aleksandra Dąbrowska – za zajęcie III miejsca w grze pojedynczej dziewcząt U15 Mistrzostw Dolnego Śląska w Badmintonie; Antoni Pękala – za zajęcie III miejsca w grze podwójnej chłopców U19 Mistrzostw Dolnego Śląska w Badmintonie; Hanna Głowacka- za zajęcie III miejsca w Finale Dolnośląskim Licealiady Młodzieży- Indywidualne Mistrzostwa LA; Klaudia Rydełkiewicz – za zajęcie III miejsca w Finale Dolnośląskim Licealiady Młodzieży- Indywidualne Mistrzostwa LA, Weronika Łęgowa II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Teakwondo Master Cup Champion.
Nagrodzona została drużyna piłkarska kl. 2ae, która dnia 19.06 zwyciężyła w finale turnieju o puchar Dyrektora szkoły. W turnieju wzięło udział 7 drużyn, a rywalizacja przebiegała na wysokim piłkarskim poziomie. W finale kl. 2ae pokonała po zaciętym boju kl. 1bef. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Szymon Dudziński, Dominik Spieć, Damian Hala, Tymoteusz Borawski, Alan Stojanowski, Nikodem Matysiak, Oliwier Skuriat, Wiktor Skuriat, Tymon Oleksiuk, Fryderyk Zawieja, Maciej Waściński, Matvii Kyselov.
W tym roku szkolnym również została przyznana nagroda w ramach Szkolnego Plebiscytu „Super Uczeń”, W kategorii naukowej nagrodę uzyskali: Jagoda Janiś, Patryk Janasik, Anna Niżałowska i Weronika Skoczylas, a w kategorii sportowej: Jan Wróbel, Adam Wróbel, Mateusz Czopek, Antoni Pękala, Julia Michalec, Aleksandra Dąbrowska, Amelia Lis, Klaudia Rydełkiewicz, Weronika Łęgowa i Hanna Głowacka. Fundatorami nagród była Rada Rodziców oraz Przyjaciele Szkoły, Dawid Stojanowski Sagi i anonimowi darczyńcy.
Serdeczne podziękowania za wspieranie działań szkoły, za współpracę oraz za pomoc i dobroć serca w realizacji zadań szkoły otrzymał Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki i Zarząd Powiatu oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły Rada Rodziców i Rada Szkoły. Podziękowania za całoroczną, twórczą i efektywną pracę, za cierpliwość i wyrozumiałość, za wspieranie i motywowanie uczniów do nauki otrzymali nauczyciele i wychowawcy poszczególnych klas: Agnieszka Łukaszów, Mariusz Dziewic, Artur Małecki, Renata Wawer, Radomir Miłaszewicz, Dorota Giezek, Katarzyna Wróbel, Joanna Botwin, Alicja Sajdak, Izabela Kucharska, Dorota Jochaniak-Dolatowska, Mateusz Sobczyński, Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska, Irena Dziamarska, Małgorzata Kauch, Tomasz Woźniczka, Agata Figiel. Podziękowania za sumienną pracę otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: Bożena Dąbrowska, Anna Sawczyszyn, Wioleta Kmiotek, Anna Stojko, Danuta Wrona, Danuta Gonera, Grażyna Schult, Beata Tomaszewicz, Marek Nowakowski i Paweł Ginter. Życzenia z okazji zakończenia roku złożyła wszystkim Minister Edukacji pani Barbara Nowacka.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego była też doskonała okazją do zaprezentowania artystycznych talentów uczniów liceum. Na scenie w auli szkoły wystąpili uczniowie klasy 2a, 3e, 3b, 2b pod kierunkiem p. K.Wróbel , p. A.Figiel. p. Alicji Sajdak. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały uczennice: Wiktoria Cieplik i Małgorzata Gołębiowska. O oprawę sztandarową zadbała opiekun SU p. Edyta Bretsznajder.
Na koniec uroczystości wszystkim obecnym w auli szkoły, dyrektor LO życzyła słońca, radości samych dobrych dni na ten wakacyjny czas.
Do zobaczenia 2 września!

 

GALERIA fot. Dominik Spieć

GALERIA fot. Łukasz Gołąbek

GALERIA (Puchar dyrektora) fot. Łukasz Gołąbek