Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

17 czerwca młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze miała okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez st. sierżanta Roberta Studennego, st. kaprala Leszka Dziocha i st. szeregowego Marcela Pietrzaka.


„Edukacja z wojskiem” jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu żołnierze prowadzą zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Zasadniczym celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.
Spotkanie szkoleniowe w liceum miało charakter teorii i praktyki. Wzięli w nim udział uczniowie i uczennice klas mundurowych, ale nie tylko. Tym pierwszym zdecydowanie łatwiej było udzielać odpowiedzi na pytania prowadzących spotkanie gdyż uczą się tego na zajęciach. Nic więc dziwnego, że to oni najczęściej zabierali głos i chętnie uczestniczyli w pokazach. Wszystkim nam ta wiedza na pewno się przyda. Przypominanie zasad pierwszej pomocy jest bardzo ważne i powinno odbywać się systematycznie. Każdy z nas powinien też wiedzieć jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i również ta wiedza powinna być przypominana co jakiś czas. Najczęstszym i niestety bardzo trudnym zagadnieniem jest bullying. Prowadzący podpowiadali rozwiązania jak radzić sobie z tą niełatwą formą hejtu, gdyż sprawcy działają bardzo często w białych rękawiczkach. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.


Poniżej relacja zdjęciowa z przeprowadzonych zajęć na terenie naszej szkoły.

 

Zdjęcia M. Mielczarek, K. Wróbel