Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

17 czerwca uczestnicy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Senat RP: wraz z opiekunami zostali zaproszeni na wyjątkowe spotkanie z senatorem Kazimierzem Ujazdowskim w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.


W spotkaniu uczestniczyli: Patryk Janasik, Michał Lis oraz Karol Buchar, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze wraz z z panem Tomaszem Woźniczką, nauczycielem historii, WoS i HiT.


Rozegrany po raz pierwszy turniej zorganizowany przez Kancelarię Senatu RP i skierowany był do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym jego celem była popularyzacja wiedzy o historii i działalności Senatu RP, a także o roli i znaczeniu izby wyższej w polskim systemie konstytucyjnym. Konkurs miał przybliżyć postacie związane z historią polskiego parlamentaryzmu, poszerzyć wiedzę młodzieży o mechanizmach funkcjonowania państwa i prawa, pomóc w kształtowaniu postaw obywatelskich młodych ludzi i pobudzić ich zainteresowanie działalnością i funkcjonowaniem władzy ustawodawczej.
Rywalizacja miała odbywać się na trzech szczeblach – etap szkolny konkursu odbył się się 25 kwietnia. Poziom pytań był niezwykle wysoki o czym świadczy fakt, że żadnemu uczniowi z okręgu wrocławskiego, z którego również startowali górowscy licealiści, nie udało się awansować do etapu okręgowego.
Patronem konkursu w okręgu wrocławskim był senator Kazimierz Michał Ujazdowski, z którego inicjatywy miało miejsce dzisiejsze spotkanie. Było ono poświęcone roli Senatu RP, a uczniowie mieli unikalną okazję zadać pytania i dowiedzieć się więcej o pracy senatora oraz funkcjonowaniu jednej z najważniejszych instytucji demokratycznych w naszym kraju. Niestety w dzisiejszym spotkaniu nie mógł uczestniczyć jego organizator tj. senator Kazimierz Michał Ujazdowski, ale jego osobę godnie reprezentowały pracownice wrocławskiego biura panie Alicja Piech i Ewelina Piech-Możejko. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz mogli porozmawiać o interesujących ich kwestiach związanych z pracą senatora, jego biura oraz funkcjonowaniem izby wyższej polskiego parlamentu.
W drugiej części spotkania, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem miało miejsce zwiedzanie imponującego gmachu Narodowego Forum Muzyki.