Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

10-12 czerwca 2024r., uczniowie klas mundurowych, jako przyszli adepci służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa – mieli okazję uczestniczyć w Zgrupowaniu klas mundurowych.

 

To pierwsza tego typu inicjatywa w szkole ale już teraz wiemy, że nie ostatnia. W jej realizację zaangażowanych było wiele instytucji oraz służby mundurowe.


To były wyjątkowe 3 dni. Pełne wrażeń, nauki, wyzwań, zdobywania umiejętności, doświadczeń i niecodziennych emocji oraz jednocześnie hartowania silnej woli, pokonywania przeciwności i własnych słabości. Uczniowie mogli poznać wybrane aspekty działania poszczególnych służb i bliżej zaznajomić się ze specyfiką ich działa. Od wielu lat współpracujemy ze służbami mundurowymi tj. KPP Góra,SP Góra oraz Zakładem Karnym Głogów oraz Rawicz i to dzięki wielkiemu wsparciu tych instytucji mogliśmy na tak wysokim poziomie merytorycznym przeprowadzić zajęcia. Wydarzenie było cennym doświadczeniem przede wszystkim w kontekście zawodoznawstwa, ale stało się także dla młodzieży okazją do sprawdzenia samego siebie, poznania swoich mocnych i słabych stron, kształcenia umiejętności działania w grupie i integracji. Ogromne zaangażowanie młodzieży i zainteresowanie realizowanym programem dowodzą, że inicjatywa była cenna i potrzebna. Mamy nadzieję, że doświadczenia wyniesione ze zgrupowania pozwolą młodzieży na świadomy wybór dalszej drogi zawodowej. Liczymy na to, że wielu z nich w przyszłości założy mundur wybranego przez siebie koloru. Jesteśmy dumni z młodych uczestników zgrupowania. Wykazali sto procent zaangażowania oraz zdyscyplinowania.

Wyrazy wdzięczności za współpracę i przekazanie młodzieży bezcennej wiedzy ,kierujemy do:
* Komendy Powiatowej Policji w Górze
* Zakładu Karnego w Głogowie
* Zakładu Karnego w Rawiczu
* Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze
* Jednostki Ratowniczo Gaśniczej we Wrocławiu
Uprzejmie dziękujemy Gospodarzom pensjonatu Słoneczko, za serdeczność i gościnność podczas naszego pobytu. Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę restauracji ,,Caffe Hawana” i u ,, U Marcina” – za miłe przyjęcie i kulinarne rozpieszczanie.

Wkrótce obszerniejsza relacja