Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

5 czerwca w Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach organizowanych przez PCDNiPPP w Górze.

W uroczystości wzięło udział wielu gości: przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Górowskiego, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, laureaci konkursów oraz ich rodzice.


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze w wielu konkursach zajęli czołowe miejsca i uzyskali tytuły laureatów.
Lista laureatów w ro9ku szk. 2023/24 przedstawia się następująco:
- XI Powiatowy Konkurs Historyczny: 1 m. Karol Buchar, 2 m. Jakub Jarząb, 3 m. Witold Górowski;
- XII Górowski Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny „MATGURA”: najwyższy wynik punktowy wśród uczniów powiatu górowskiego Patryk Jankiewicz;
- XX Powiatowy Konkurs Plastyczny „W odcieniach radości”: 1 m. Alicja Janus, Zuzanna Uba i Amelia Lewandowska; 2 m. Joanna Paterek i Julia Posypanko;
- XXII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny on-line „Komputery i ludzie” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”: 1 m. Jakub Cielon;
- XXII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy: 1 m. Oliwia Plewka, 2 m. Maciej Karwan, wyróżnienie Dawid Mackiewicz;
- XXIV Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programów użytkowych: 1m. Julia Olszewska, 3 m. Igor Dolatowski;
- XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”: 2 m. Wiktoria Cieplik;
Ogromne gratulacje kierujemy pod adresem wszystkich nagrodzonych uczniów, a słowa podziękowania dla ich opiekunów.

Fot. Krystian Pacholski