Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Spis treści

Poczucie własnej wartości u nastolatka


Poczucie własnej wartości u nastolatka jest zagadnieniem zasługującym na naszą uwagę. Dojrzewanie jest etapem pełnym zmian. Jest to czas rozwoju, gdy młodzi ludzie stale szukają swojego miejsca w świecie. Czują potrzebę wypróbowania różnych ról i eksperymentowania. Dlatego wysoka samoocena jest szczególnie ważna dla nastolatków. W przeciwnym razie mogą wstąpić na niefortunną ścieżkę.
To w okresie dojrzewania odczuwają silną potrzebę głębokiej refleksji nad sobą. W tym samym czasie mózg nastolatka dojrzewa i uczy się nowych rzeczy. Wszystko to jest częścią odnalezienia swojej tożsamości. I dopiero wtedy, gdy rozwiną spójną koncepcję siebie, będą w stanie zbudować swoje poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości u nastolatka jest jednak często bardzo kruche.
Poczucie własnej wartości u nastolatka opiera się na koncepcji samoświadomości.
Samoświadomość młodego człowieka jest ogólną reprezentacją ich samych. To żywi wiedzę nastolatka na swój temat. Na przykład, samoświadomość jest widziana w takich pomysłach jak: “Jestem bardzo impulsywny jeśli chodzi o podejmowanie decyzji”, “Uwielbiam spacerować z psem w parku” lub “Bardzo lubię współzawodnictwo w sporcie“.
W pierwszych latach życia samoświadomość jest bardziej elastyczna. Dlatego mały człowiek jest bardziej odpowiedzialni w tym czasie, jeśli chodzi o włączanie wartości, ocen, oczekiwań swoich wzorów do naśladowania do swojej samoświadomości. Jednak w okresie dojrzewania są one bardziej przypadkowe i prawdopodobnie ulegają ciągłej zmianie. Są również znacznie mniej spójne. Poczucie własnej wartości u nastolatka dopiero się bowiem kształtuje.
Kiedy zdadzą sobie sprawę, kim i czym są, samoocena również zdeterminuje naszą ich wartość. Właśnie dlatego pojęcie samoświadomości obejmuje poczucie własnej wartości. To zależy od oceny własnej wartości. Poczucie własnej wartości nastolatka obejmuje myśli, uczucia, doznania i doświadczenia, które mieli przez całe życie. Oni osądzają wszystkie te rzeczy. Następnie oceniają, czy widzą siebie pozytywnie, czy negatywnie.
Poczucie własnej wartości u nastolatka – kiedy się formuje?
Wykuwanie poczucia własnej wartości zaczyna się we wczesnym etapie życia, podobnie jak samoświadomość. Jest to produkt różnych czynników oddziałujących na nas. Jednym z czynników jest genetyka (temperament), a drugi to środowisko (osobiste, społeczne i kulturowe). Są one przyswajane i uwewnętrzniane, gdy dorastają. Ocena ta może się również różnić w zależności od wieku.
Jak nastolatek ocenia samego siebie?
Kiedy poprosisz nastolatka o opisanie siebie, zwykle będą mówić o zewnętrznych, fizycznych cechach (atrakcyjności, cechach charakterystycznych, sylwetce) i działaniach, które wykonują (umiejętności intelektualne i jak odnoszą się do innych). Podobnie ich perspektywa dotyczyć będzie ich koncepcji wartości i kompetencji. Jest to ściśle związane z sukcesem w szkole, kompetencjami społecznymi i równowagą emocjonalną.
Samoświadomość nastolatków różni się nieco w zależności od płci:
Nastoletnie dziewczyny mają niższą i bardziej wrażliwą samoocenę. Częściej martwią się wyglądem fizycznym, sukcesem społecznym i wynikami w nauce.
Poczucie własnej wartości u nastoletnich chłopców to bardziej zdolność do spełniania męskich stereotypów; bycie pewnym siebie, silnym i nieustraszonym.
Poczucie własnej wartości u nastolatka.
Wiele aspektów życia nastolatka będzie zależało od poziomu jego samooceny: szkoły, rodziny, związków itd. Czynniki te z kolei wpłyną na ich osobowość a później na szczęście.
Nastolatki z wysokim poczuciem własnej wartości:
Czują się kochani i akceptowani przez tych, którzy są wokół nich. Ponadto są zmotywowani do uczenia się, próbowania nowych rzeczy i poznawania nowych miejsc.
Mają optymistyczne podejście do swojej przyszłości i mogą dostrzegać problemy z różnych punktów widzenia.
Tworzą cele krótko i długoterminowe. Są w stanie wziąć odpowiedzialność za własne zachowanie i decyzje.
Znają swoje mocne i słabe strony. Podobnie jak wiedzą jak zaakceptować krytykę, mogą sami krytykować i stawiać czoła swoim problemom.
Są stabilni emocjonalnie i wykazują empatię.
Są wrażliwi na potrzeby innych. Komunikują się łatwo i posiadają zdrowe relacje z innymi.
Nastolatki z niskim poczuciem własnej wartości:
Jednakże zachowania, które wskazują na początek niskiej samooceny u nastolatków, opierają się na braku zaufania do siebie i swoich umiejętności. Młodzież z niskim poczuciem wartości:
Uważają się za gorszych od innych, lekceważonych i niedocenianych. Mogą odmówić wykonywania działań grupowych, które wymagają współpracy.
Czują się niepewnie i mają paraliżujący strach przed porażką.
Często brakuje im dyscypliny, zaangażowania i zdolności do wzięcia na siebie odpowiedzialności.
Starają się wyróżniać, a ze względu na ciągłą potrzebę uwagi, mogą kłamać i być nieuczciwym.
Obwiniają innych i mają agresywne, gwałtowne, wyzywające lub aspołeczne nastawienie.
Do czego potrzebne nam poczucie własnej wartości?
Okres dojrzewania jest poszukiwaniem tożsamości i znaczenia. Chociaż jest to okres charakteryzujący się kryzysami i chaosem hormonalnym, jest zdrowy i powoduje silniejszą tożsamość w dorosłym życiu. Znalezienie naszej tożsamości jest ważne, jeśli chodzi o myślenie o przyszłości.
Dlatego samoocena pomaga nam akceptować siebie i cenić nasze wyjątkowe cechy. Powinniśmy znać nasze słabości, ale powinniśmy również być świadomi naszych mocnych stron i pozwolić im świecić.
Nie chodzi o bycie egoistą; chodzi o bycie realistą i karmieniu własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest oznaką szacunku dla siebie i innych. Osoba, która szanuje siebie, jest osobą, która szanuje innych. A osoba, która ceni siebie, ceni także innych.


Następny artykuł: „Problemy emocjonalne i funkcjonalne młodzieży”.