Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

24 stycznia br. odbyły się eliminacje szkolne do X Powiatowego Konkursu Historycznego „Prezydenci Polski i na uchodźstwie w latach 1922-2022.


100-lecie prezydentury w naszym kraju było główna ideą zorganizowania w tym roku szkolnym przez PCDNiPPP w Górze tegorocznej, 10-tej już edycji konkursu. Podobnie jak w ubiegłych latach składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału powiatowego i jest rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie „młodsi” i uczniowie „:starsi”.

19 stycznia 2023r. w ramach projektu ,,Każdy Inni – Wszyscy Równi” gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół im. S. Kaliskiego w Górze.

Spotkanie łączyło zarówno aspekt edukacyjny poświęcony tematyce współczesnych zagrożeń oraz zachowań ryzykownych młodzieży a także towarzyski, umożliwiający odnowienie znajomości z czasów przedszkolnych.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zaprasza rodziców na zebranie z wychowawczyniami i wychowawcami w środę 25 stycznia o godz. 16:30.  W tym dniu będą do Państwa dyspozycji wszyscy nauczyciele i nauczycielki naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy

W piątek (13 stycznia 2023 roku) odbyło się noworoczne spotkanie wolontariuszy Szkolnego Wolontariatu.

W miłej atmosferze, przy cieście i słodkościach pani dyrektor Magdalena Mielczarek podziękowała wszystkim, którzy w roku 2022 wspierali działania charytatywne w naszej szkole: pani Irenie Dziamarskiej, pani Joannie Krzyszkiewicz-Stojanowskiej oraz panu Wojciechowi Janickiemu.

13 stycznia 2023 r. w 17 okręgach przeprowadzono zawody II stopnia XXXVI Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej.

W zawodach I stopnia(szkolnych) uczestniczyło ok. 10500 uczniów szkół średnich, a do zawodów II stopnia zakwalifikowano tylko 601 uczniów.

Ostatni czas obfitował w naszej szkole w działania prewencyjne wpisujący się w program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy ,,Kultura Bezpieczeństwa”. Specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła wykłady dla uczniów.


Cykl wykładów nt. obowiązków pracownika i pracodawcy, regulacji prawnych dotyczących stosunku pracy uczniów i studentów, dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz pracy młodocianych.

Szkolna inicjatywa pod hasłem „Mistrzowie Energii” zorganizowana w ramach konkursu OSE odbyła się 10 stycznia 2023r. w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.

 

Celem jej było przekazanie wiedzy na temat tego, dlaczego oszczędzanie energii jest istotne i na jakie sposoby można to robić.

 9 stycznia 2023 r. 43-osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze uczestniczyła w wycieczce szkolnej i w wykładzie otwartym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W ramach projektu:"Bez ocen.Wykładowcy UEW uczniom" dr Aleksander Binsztok wygłosił wykład pt."Pozytywna perswazja  na co dzień, czyli jak dobierać słowa i jak kształtować mowę ciała, aby przekonać innych i bronić się przed manipulacjami".