Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

Mikołaj Kapitaniec i Patryk Janasik, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze reprezentowali województwo dolnośląskie w XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.


Tradycyjnie w Dzień Dziecka odbywa się w Sali Posiedzeń Sejmu RP uroczyste posiedzenie obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Od 1994 r. organizatorem SDiM jest Kancelaria Sejmu, a w gronie współorganizatorów obecnie są: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu.


1 czerwca 2023 posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęła marszałek Sejmu RP pani Elżbieta Witek, by przekazać głos Liwii Rubej – marszałek SDiM. Wśród zaproszonych gości znalazł się zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski oraz wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. „Często mówi się i to truizm, że to Państwo jesteście przyszłością Polski, ale to prawda. Kiedyś weźmiecie w swoje ręce to, co jest naszym wspólnym dobrem, czyli Państwo Polskie – mówił zastępca prezesa IPN – „To, o co walczyli polscy obywatele w okresie II wojny światowej, o wolność, o godność i o honor. To są wartości nieprzemijające, a my dzisiaj musimy przede wszystkim dbać o prawdę historyczną, to jest ta wartość, która jest również nieprzemijająca i fundamentalna dla tego co nazywamy historią”.
Tematem tegorocznych obrad jest walka żydowskich bojowników w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim.
Projekt związany z tegoroczną XXIX sesją Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM), rozpoczął się 28 lutego, a zakończył się 1 czerwca 2023 r. uroczystym posiedzeniem w sali Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Temat sesji brzmiał: „Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka).Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim”.
W porządku obrad XXIX sesji znalazły się pytania do Ministra Edukacji i Nauki opracowane podczas wcześniejszych obrad komisji SDiM oraz dyskusja i głosowanie nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Komisja zwróciła się do ministra edukacji z pytaniem czy dzień 19 kwietnia mógłby być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, poświęconym na zajęcia tematyczne o powstaniu w getcie warszawskim. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki odpowiedział, że uczniowie i nauczyciele mają możliwość pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w uroczystościach i innych formach upamiętnienia ważnych rocznic, ponadto dyrektor szkoły może w danym roku szkolnym na wniosek społeczności szkolnej ustalić dodatkowe dni wolne od nauki. Wiceminister edukacji rozwiał także obawy uczestników SDiM dotyczące zastąpienia w szkołach średnich przedmiotu wiedza o społeczeństwie historią i teraźniejszością.
W głosowaniu Sejm Dzieci i Młodzieży podjął uchwałę w sprawie popularyzacji bohaterstwa obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w walce z Niemcami. Treść uchwały zaproponowała komisja SDiM, a w trakcie sesji plenarnej jej uczestnicy rozpatrywali poprawki zgłoszone do projektu.
Pracom Sejmu Dzieci i Młodzieży przewodniczyli marszałkowie SDiM, a w prowadzeniu obrad wspomagali ich marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wicemarszałkowie Małgorzata Kidawa-Błońska, Piotr Zgorzelski i Małgorzata Gosiewska. Przed rozpoczęciem sesji w Sali Posiedzeń młodzi parlamentarzyści mieli okazję spotkać się z dorosłymi politykami z sejmowych klubów i kół poselskich. Posiedzenie SDiM poprzedziło dzień wcześniej tematyczne zwiedzanie stolicy.
Mikołaj i Patryk pod opieką pana Tomasza Woźniczki wykonali zadanie konkursowe i zajęli jedno z czołowych miejsc spośród uczniów dolnośląskich szkół. Dzięki temu bez problemu uzyskali mandaty posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Posiedzenie było transmitowane na żywo, obydwu górowskich uczniów można było z łatwością zauważyć w gronie młodych posłów w ławach poselskich na Sali Posiedzeń. Obradom przyglądali się też koledzy i koleżanki z LO w Górze w trakcie bezpośredniej relacji na stronie Sejmu RP.