Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

W sobotę 4 września odbyła się dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną jubileuszową lekturą była Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Z tej okazji Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do wspólnego czytania tragifarsy G. Zapolskiej: Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.


Akcja „Narodowe Czytanie” po raz pierwszy została zorganizowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku wspólną lekturą naszej narodowej epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach odbyło się czytanie „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, polskich nowel oraz „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Mieszkańców powiatu górowskiego na uroczystość „Narodowego Czytania” do Domu Kultury zaprosili: pani Urszula Szmydyńska - Starosta Górowski i pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry.
Na początku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek i dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze pani Danuta Biernacka przybliżyły zebranym informacje na temat premiery oraz popularności „Moralności pani Dulskiej”.
Gabriela Zapolska napisała sztukę jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.
Po wystąpieniach Starosty Górowskiego i Burmistrza Góry publiczność i artyści obejrzeli fragment nagrania telewizyjnego z udziałem pary prezydenckiej.
W mieszczański świat kamienicy pani Dulskiej widzów przenieśli nauczyciele oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Górze oraz z Zespołu Szkół w Górze. Część artystyczną wzbogaciła tematyczna oprawa muzyczna przygotowana przez zespół wokalny „Post Scriptum” oraz panią Ewę Gano. Z kolei aktorzy szkolnego teatru „Adamus” zaprezentowali etiudę teatralną w reż. Macieja Kostyka.
Na zakończenie wszystkim organizatorom i uczestnikom górowskiego "Narodowego Czytania" zostały złożone gorące podziękowania i symboliczne czerwone róże.

Galeria fot. Łukasz Gołąbek