Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Filmowa Gra Miejska jest wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Lema.

Kiedy stoję i patrzę w gwiazdy – to,
co odczuwam przy tym, co myślę,
jest już tylko moją własnością, nie świata.
[„Ze wspomnień Ijona Tichego”]

Połowa września 2021 roku okaże się czasem, w którym będziemy mieć okazję do uczczenia setnej rocznicy urodzin jednego z najciekawszych pisarzy polskich, tj. Stanisława Lema. Autor „Solaris” należy do grona najszerzej tłumaczonych twórców, oscylujących wokół 41 milionów książek wydanych w 52 językach. Niezwykle interesującą monografię pt. „Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema” napisała kilka lat temu Agnieszka Gajewska, odsłaniając „okupacyjne losy, prześwitujące przez fabuły powieści, które zna cały świat”. Co ciekawe, Lem za swoją twórczość otrzymał kandydaturę do literackiej Nagrody Nobla, którą ostatecznie przyznano Czesławowi Miłoszowi w 1980 r. W jakimś sensie wykroczył poza standardy, bowiem jego imieniem nazwano planetoidę nr 3836 oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.
Zainicjowane obchody pod hasłem „Lem 2021. Widziałem przyszłość” stały się ciekawym asumptem i dla nas, dlatego we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym, a w ramach realizacji działań Pracowni Filmoteki Szkolnej zorganizowaliśmy Filmową Grę Miejską odnoszącą się do życia i twórczości pisarza. Realizację gry przygotowało Koło Filmowe WONDERLab., a do wspólnej zabawy zaproszono uczniów, uczennice naszej szkoły.
W tej filmowo-literackiej inicjatywie przez kilka godzin twórczo dokazywaliśmy w przestrzeni liceum oraz w parku – miejscach, w których poszukiwacze i poszukiwaczki przygód odkrywały stanowiska wraz z celowo dobranymi zadaniami. Na koniec zmagań czekało podsumowanie oraz wręczenie artystycznych upominków, by FGM 2021 dała nie tylko satysfakcję na poziomie intelektualno-rozrywkowego doświadczenia, ale i materialnej gratyfikacji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku osoby uczestniczące także zdecydują się na współudział w proponowanym przez Koło Filmowe WONDERLab. przedsięwzięciu.

 

Fot: Martyna Uba i Łukasz Gołąbek

Galeria