Grafika: Marta Polechońska
MATURZYSTO KONIECZNIE SPRAWDŹ CO CIĘ CZEKA NA MATURZE

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

1. Alina Borzym- poniedziałek 14:30-15:15
2. Edyta Bretsznajder- czwartek 13:35- 13:20
3. Małgorzata Dudzińska- poniedziałek 8:00- 8:45
4. Irena Dziamarska- poniedziałek 13:35- 13:20
5. Mariusz Dziewic- piątek 10:50- 11:35
6. Agata Figiel- wtorek 9:45- 10:30
7. Ewa Gajewska- poniedziałek 10:50- 11:35
8. Dorota Giezek- czwartek 8:50- 9:35
9. Łukasz Gołąbek- środa 14:15-15:00
10. Grzegorz Goździewicz- poniedziałek 9:45-10:30; czwartek 12:30-13:15
11. Norbert Graczyk- środa 14:15-15:00
12. Wojciech Janicki- środa- 11:45-12:30
13. Dorota Jochaniak- Dolatowska- wtorek- 11:45-12:30
14. Małgorzata Kauch- wtorek 14:00-15:00
15. Maciej Kostyk- wtorek 12:30-13:15
16. Izabela Kucharska- wtorek 9:45-10:30
17. Lidia Łęgowa- środa 10:50- 11:35
18. Gabriela Mielcarek- poniedziałek 11:00-11:45
19. Radomir Miłaszewicz- środa 13:25- 14:10
20. Franciszek Pobiarżyn- wtorek 9:45-10:30
21. Alicja Sajdak- czwartek 11:45-12:30
22. Bogusław Sitnik- środa 11:45-12:30
23. Aneta Skrzynecka- wtorek- 13:20- 14:00
24. Mateusz Sobczyński- środa 12:30- 13:20
25. Ewelina Waląg- czwartek 10:50- 11:35
26. Mirosław Wesołowski- poniedziałek 8:50-9:30
27. Tomasz Woźniczka- wtorek 10:50- 11:35
28. Katarzyna Wróbel- piątek 10:50- 11:35
29. Roman Zbroiński- poniedziałek 13:25- 14:10

 

  27.01.2021r Spotkanie rodziców klas I- III liceum godz. 16:30

 

 1. Spotkanie w klasach (classroom ) z wychowawcami połączenie w aplikacji MEET- omówienie wyników klasyfikacji semestralnej, spraw wewnątrzklasowych i realizacji zadań
 2. W klasach III- zapoznanie rodziców z zasadami nowej formy egzaminu maturalnego procedurami maturalnymi, terminarzem egzaminu maturalnego poprawkowego,
 3. W klasach I- II- zapoznanie z ogólnymi zasadami nowej formy egzaminu maturalnego, wyborami przedmiotów uzupełniających i realizowanych na poziomie rozszerzonym w II
 4. Omówienie spraw wychowawczych i postępów w nauce;
 5. Zwrócenie uwagi na frekwencję na lekcjach oraz możliwość korzystania przez rodziców z informacji zawartych w e-dzienniku
 6. Spotkania indywidualne z nauczycielami
 7. Wpłaty na Radę Rodziców

 

Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może ustalić inny termin spotkania powiadamiając o nim Dyrektora, uczniów i rodziców.

 

21.04.2021r Spotkanie rodziców klas I- III liceum godz. 16:30

 

 1. Spotkania w klasach z wychowawcami- omówienie wyników w nauce oraz spraw wychowawczych,
 2. Zapoznanie z proponowanymi ocenami końcoworocznymi uczniów klas III,
 3. Przypomnienie terminów i zasad egzaminu maturalnego kl.
 4. 17:00- Dyżury nauczycieli, indywidualne rozmowy z

 

24.05.2021r Dzień otwarty w miarę potrzeb dla rodziców klas I- III liceum godz. 16:30

 

16:30- Dyżury nauczycieli, indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami.