Grafika: Marta Polechońska
Drodzy Ósmoklasiści! Do 13 lipca należy dostarczyć komplet dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów). Serdecznie zapraszamy.

Spis treści

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem ,,BEŁCZ 21”

 

W dniu 19 października 2021 r. w Bełczu Wielkim odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem ,,BEŁCZ 21”. W ćwiczeniach uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnych z terenu powiatu górowskiego, 4 zastępy z terenu powiatu głogowskiego oraz 1 zastęp z JRG nr 1 z Komendy Miejskiej PSP z Wrocławia. Scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację osób uwięzionych na odciętej ostrodze rzeki Odra, wyłowienie z rzeki 3 wyczerpanych pływaków, którym wartki nurt nie pozwolił dopłynąć do brzegu oraz poszukiwanie osoby zaginionej. Strażacy prowadzili działania przy użyciu 3 jednostek pływających, które podejmowały z wody osoby zagrożone, a następnie transportowały je na brzeg rzeki, gdzie udzielano im kwalifikowanej pomocy medycznej. Z uwagi na brak Zespołów Ratownictwa Medycznego, przygotowano również lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do działań zadysponowano także specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Wrocławia, z której płetwonurek przeszukiwał zakole rzeki, w celu odnalezienia osoby zaginionej.
Celem ćwiczeń było doskonaleniem zasad współdziałania podmiotów ratowniczych w ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu górowskiego i głogowskiego podczas działań w czasie prowadzenia akcji ratowniczej na cieku wodnym, współpracą ze specjalistyczną grupą wodno-nurkową, sprawdzeniem procedur alarmowania SiS i doskonaleniem ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym.
W ćwiczeniach uczestniczył także przedstawiciel Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Niechlowie, funkcjonariusze KP Policji w Górze oraz uczniowie klasy mundurowej o profilu pożarniczym z Liceum Ogólnokształcącego w Górze, którzy pełnili rolę pozorantów.

Rafał Kaczmarek