Grafika: Marta Polechońska
Drodzy Ósmoklasiści! Do 13 lipca należy dostarczyć komplet dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów). Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia koła fizycznego odbywają się we wtorki o godzinie 14:15 Program koła skierowany jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego, którzy chcą odkrywać zjawiska fizyczne oraz prawa rządzące ich przebiegiem, doskonalić umiejętności obserwacji, analizy, stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu teorii oraz praktyki. Grupa uczniów szczególnie zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem wiedzy z fizyki to maturzyści przygotowujący się do egzaminu z fizyki.

kolo_fizyczne