Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

Zajęcia koła fizycznego odbywają się we wtorki o godzinie 14:15 Program koła skierowany jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego, którzy chcą odkrywać zjawiska fizyczne oraz prawa rządzące ich przebiegiem, doskonalić umiejętności obserwacji, analizy, stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu teorii oraz praktyki. Grupa uczniów szczególnie zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem wiedzy z fizyki to maturzyści przygotowujący się do egzaminu z fizyki.

kolo_fizyczne