Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA
  • Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,
  • dostrzega zagrożenia środowiska naturalnego,
  • umiejętne posługuje się zdobytą wiedzą chemiczna w życiu codziennym,
  • rozwija pasję badawczą,
  • przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych oraz egzaminów maturalnych,
  • rozwija wyobraźnię, pamięć, abstrakcyjne myślenie oraz twórcze podejście do rozwiązywanych problemów.

ZAPRASZAMY DO  WSPÓŁPRACY
Opiekun: Małgorzata Kauch

kolo_chemiczne