Grafika: Marta Polechońska
Uczennice i uczniów prosimy o sprawdzenie wykazu podręczników na rok szkolny 2021/2022.
  • Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,
  • dostrzega zagrożenia środowiska naturalnego,
  • umiejętne posługuje się zdobytą wiedzą chemiczna w życiu codziennym,
  • rozwija pasję badawczą,
  • przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych oraz egzaminów maturalnych,
  • rozwija wyobraźnię, pamięć, abstrakcyjne myślenie oraz twórcze podejście do rozwiązywanych problemów.

ZAPRASZAMY DO  WSPÓŁPRACY
Opiekun: Małgorzata Kauch

kolo_chemiczne